Varojen käyttö 2020-2021

  • 6-luokkalaisten retkipäivät elokuussa 2020
  • Pulkat ja muovilapiot
  • Joulun luokkaraha
  • Todistuskansiot uusille oppilaille
  • Tsempparipalkinnot päättäjäispäivänä
  • Välituntiliikuntavälineet
  • Luokkaraha kevään lähiretkien eväisiin