Vanhempainyhdistyksen Loukiva vuosikokouskutsu 7.9.2021 klo 18.00

Loukinaisten koulun vanhempainyhdistys ry – Loukiva vuosikokouskutsu

Ystävällisenä kutsuna ilmoitamme, että Loukinaisten koulun vanhempainyhdistyksen vuosikokous pidetään koululla 7.9.2021 klo 18.00, kokoukseen voi osallistua myös Google Meet etäyhteyden kautta, liittymistiedot löytyvät Wilma-viestistä. 

Tilaisuudessa noudatetaan tartuntatautilaissa pykälän 58 c mukaisia hygieniavaatimuksia. Mikäli voimassa oleva kokoontumisrajoitus estää vuosikokouksen järjestämisen koululla pidetään se kokonaan etäyhteyden kautta. Tästä ilmoitetaan Wilman kautta. 

 Vuosikokouksessa päätetään muun muassa alkavan kauden hallituksen kokoonpano. Otamme mielellämme mukaan uusia jäseniä. Tervetuloa mukaan toimimaan koulun oppilaiden hyväksi. Vuosikokoukseen osallistuminen ei sido vielä mihinkään – tulethan rohkeasti kuuntelemaan!

ESITYSLISTA

Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen sihteerin valinta

Kahden pöytäkirjan tarkastajan ja ääntenlaskijan valinta

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus sekä toiminnantarkastuskertomus toimintakaudelta 2020-2021

Päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle

Vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio, sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus toimintakaudelle 2021-2022

10§ Hallituksen jäsenten valinta kaudelle 2021-2022

11§ Hallituksen puheenjohtajan valinta kaudelle 2021-2022

12§ Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

13§ Kokouksen päättäminen

Liedossa 19.8.2021

Hallitus