Koulukuvaustiedote 2015

Kiitämme oppilaiden vanhempia saamastamme palautteesta koulukuvien tilausten suhteen. Vanhemmat olivat tyytyväisiä edullisiin kuvapaketteihin sekä kuvien laatuun. Kotiin tilatut kuvat olivat saapuneet erittäin lyhyillä toimitusajoilla. Osa vanhemmista oli tyytyväisiä nettipalveluun ja sen käyttö koettiin helpoksi.

Osa vanhemmista koki nettipalvelun hyvinkin hankalaksi käyttää. Kuvien rajaamis- ja muu säätömahdollisuus koettiin asiakkaalle turhaksi palveluksi. Ammattikuvaajalta odotetaan ammattimaista kuvien rajaamista; nyt osa kuvista oli jo kuvaustilanteessa rajattu huonosti. Jotkut vanhemmat olivat klikanneet kuvatilauksen alussa kaverikuvaa, jolloin kaikissa kuvatuotteissa näkyi kaverikuva. He eivät huomanneet palata tilauksen alkuun, vaan joutuivat siirtämään jokaisessa kuva-arkissa haluamansa kuvat yksitellen paikalleen. Osa vanhemmista ei huomannut painaa viimeistä, tilauksen sinetöivää painiketta, eivätkä ole vieläkään saaneet kuviaan keskeneräisen tilauksen vuoksi.

Yhteistilauksessa olleiden kuvien toimitusaika venyi pitkäksi. Kuvien maksaminen etukäteen tai laskutuslisä sekä palautusoikeuden puuttuminen koettiin huonoksi palveluksi.

Kuvapakettien ulkopuolisten kuvien hinnat koettiin korkeiksi. Tuntui kohtuuttomalta, ettei paljon kuvia tilaavalle asiakkaalle annettu mitään etuja. Jos tilaa lisää tuotteita paketin lisäksi, tulisi lisäkuvien olla listahintaa edullisempia. Kuvien hinnat eivät täsmänneet kaikilta osin tekemäämme sopimusta. Kuvaaja palauttaa 2,45€/ryhmäkuva jokaiselle asiakkaalle, joka on tilannut luokkakuvan kuvapaketin ulkopuolelta.
Saimme palautetta myös koululta. Osa oppilaista oli tullut kouluun heti 8.30, koska netissä tuo ilmoitettiin koko koululle kuvausajaksi. Kuvausaikataulu oli kuitenkin suunniteltu koululla etukäteen huomioiden luokkien aikataulut ja tuo oli ilmoitettu ajoissa myös kuvaajalle. Kuvien jakaminen luokittain aiheutti koululla ylimääräistä työtä, koska kuvakuoria ei ollut nimikoitu oppilaiden nimillä ja luokilla. Lisäksi sähköisten kuvien lataamisessa Wilmaan/Primukseen oli vaikeuksia.

Otamme huomioon saamamme palautteen ja harkitsemme, kuinka toimimme jatkossa koulukuvausten ja sen kilpailutuksen suhteen.

Loukinaisten koulun vanhempainyhdistyksen hallitus